لوله کاروگیت

لوله کاروگیت

نوع پلی اتیلن پایه مورد استفاده این شرکت در تولید لایه‌های داخلی و خارجی لوله‌ دوجداره کاروگیت از پلی اتیلن PE 80  با شاخص جریان MFI یکسان و در محدوده رواداری استاندارد گونه‌های مناسب پلی اتیلن pipegrade برای تولید لوله کاروگیت می باشد.مواد اولیه مصرفی برای لایه های خارجی و داخلی لوله کاروگیت مطابق با مفاد استاندارد ISIRI7174 میباشد. این استاندارد ها شاخص کیفیت لوله کاروگیت تولید شده این شرکت میباشد .

لوله کاروگیت
مواد اولیه مورد ایتفاده در لوله کاروگیت به جز فرآیند تولید گرانول و یا پودر نبایستی تحت هیچ فرآیند دیگری قرارنگرفته و علاوه براین هیچگونه مواد بازیافتی به آن اضافه نشده است. الزاما برای مواد غیر مشکی مورد استفاده در لایه داخلی بایستی 4/0 درصد ماده مناسب ضد اشعه فرابنفش Anti-uv مورد استفاده قرار می گیرد. از هیچگونه موادپرکننده معدنی در مواد اولیه مصرفی جهت تولید لایه های داخلی و خارجی لوله کاروگیت استفاده نمی شود. محصول (لوله کاروگیت و اتصالات بطور کامل) مشخصات فنی وکیفیت لوله کاروگیت تولیدی این شرکت با استانداردDIN16961-2(مربوط به کنترل ابعاد و مقاومت حلقوی لوله) و EN13476 ) سایر آزمون های مربوط به مشخصات کیفیت محصول) مطابقت دارد.

» حداقل مقاومت حلقوی (Ring Stiffness) برای لوله کاروگیت تولیدی شرکت براساس استاندارد DIN16961-2  حداقل معادل SR24=31/5 KN/M2  میباشد.

» نوع و کیفیت اتصالات مورد نیاز برای لوله‌ کاروگیت تولیدی شرکت الزاما  مطابق  با معیارهای فنی ارائه شده دراستانداردهای DIN16961-2, EN13476, ASTM-849  میباشد.

سطوح داخلی و خارجی لوله کاروگیت باید صاف و تمیزبوده و نباید هیچ گونه شیار و تاول و سوراخ ویا هر گونه ناهمگونی دیگری درآن مشاهده گردد.

لایه صاف داخلی لوله کاروگیت این شرکت از ‌ضخامت لازم جهت امکان استفاده از سیستم تحت فشار شستشوی لوله (Water Jet) برخوردار بوده و داخل لوله ها کاملا صاف و دارای پوشش زرد رنگ میباشد.