برچسب: فروش آب

خودپرداز آب دستگاه فروش آب

خودپرداز آب دستگاه فروش آب

خودپرداز آب ( آب شیرین کن ) خودپرداز آب امروزه به دلیل کمبود آب در مناطق روستایی مورد توجه قرارگرفته است . این دستگاه برای ارایه آبی سالم به صورت پرداخت مستقیم و غیر مسقیم میتواند آب شرب یک روستایی کوچک را تامین نماید .همچنین این دستگاه متشکل از 3 […]