چربی گیر D.A.F

چربی گیر DAF

چربی گیر : چربی معلق در آب

 

 

 

 

 

 

در روش DAF – فاضلاب آلوده شده با ذرات معلق چربی توسط سیستم مخلوط کننده با هوا ترکیب میشود . سپس توسط پمپ بصورت فشرده وارد مخزن DAF میگردد . حبابهای ریز ذرات چربی و ذرات ریز معلق را به سطح آب می آورد . سپس جاروب کننده سطحی ذرات را از سطح تانک جمع کرده و به مخزن جمع آوری لجن منتقل میکند .

در سیستم DAF ابتدا هوا در اثر فشار حل شده و سپس به آن اجازه داده می شود تا بصورت حبابهای نسبتاً ریز در فشار اتمسفری تشکیل هسته دهد. در سیستم استاندارد IAF پره های همزن با دور بالا سبب تولید حبابهای هوا در داخل سوسپانسیون شده و نسبت به DAF ، حبابهای بزرگتری(حتی تا قطر۱۰۰۰میکرومتر) به وجود می آورند. کینتیک شناورسازی با هوا در روش IAF  بسیار سریع بوده و نتیجه آن زمان ماند نسبتاً کوتاه (۵ دقیقه یا کمتر) همراه با کاهش ابعاد تجهیزات است.

درسیستم های DAF معمولاً مواد شیمیایی قبل از تجهیزات DAF در داخل مخزنی اضافه شده و با پساب مخلوط می شوند. در سیستم IAF مواد شیمیایی درست قبل از اولین سلول شناوری به پساب اضافه شده و انرژی لازم برای اختلاط با جریان تند در داخل این سلول تأمین می شود.

همچنین به جهت بالا بردن راندمان عمل تصفیه از تزریق ماده شیمیایی منعقد کننده نیز استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است ماده شیمیایی مورد نظر پلی آلومینیوم کلراید-PAC میباشد.

مزایای پلی آلومینیوم کلراید (PAC) نسبت به سایر منعقد کننده ها :

  1. فلاک هایی با دانسیته بالا تشکیل می دهد.
  2. در دامنه وسیع تری از رنج PH  عمل میکند.
  3. اگر در آب یا فاضلاب فسفات باشد کارایی PAC  جهت حذف فسفر بیشتر است.
  4. برای حذف مقدار معینی از مواد کلوئیدی میزان مصرف نسبت به سائر مواد شیمیایی کمتر است

 

مزایای روش شناور سازی DAF نسبت به سایر روش های حذف روغن و چربی

1- به زمان ماند کمتری نیاز دارد، در نتیجه هزینه ساخت آن پایین تر است.

2- به کمک این فرایند هم میتوان مواد قابل ته نشینی و هم مواد سبک را جدا سازی کرد.

3- در اکثر موارد غلظت مواد شناور شده بیشتر از مواد ته نشین شده است که در نتیجه به راحتی قابل جمع آوری است.

4- امکان تولید بوی نامطبوع در این روش بسیار کمتر است.

5- امکان کاهشBOD و تثبیت واقعی مواد بیشتر است.

6- راندمان حذف TSS وBOD  به روش شناور سازی به ترتیب 50-90 و 60 -85 درصد گزارش شده است.

در اين طرح به منظور تصفيه پساب موجود با دبي ورودي 10M3، پروسه تصفيه مطابق با استانداردهای فاضلاب در نظر گرفته مي­شود.