برچسب: چربی گیر

چربی گیر D.A.F

چربی گیر DAF چربی گیر : چربی معلق در آب             در روش DAF – فاضلاب آلوده شده با ذرات معلق چربی توسط سیستم مخلوط کننده با هوا ترکیب میشود . سپس توسط پمپ بصورت فشرده وارد مخزن DAF میگردد . حبابهای ریز ذرات چربی […]