برچسب: چربی گیر رستوران

چربی گیر D.A.F

چربی گیر DAF چربی گیر : چربی معلق در آب             در روش DAF – فاضلاب آلوده شده با ذرات معلق چربی توسط سیستم مخلوط کننده با هوا ترکیب میشود . سپس توسط پمپ بصورت فشرده وارد مخزن DAF میگردد . حبابهای ریز ذرات چربی […]

چربی گیر فایبر گلاس

چربی گیرفایبر گلاس چربی گیر یا grease trap دستگاهی جهت جداسازی روغن و چربی فاضلاب میباشد . این دستگاه فاضلاب را آرام و خنک میکند با خنک شدن فاضلاب روغن های اشباع شده و چربی ها به صورت کف در داخل مخزن اول گیر افتاده و به راحتی قابل تخلیه […]