پکیج فاضلاب بهداشتی

پکیج فاضلاب بهداشتی

 

عليرغم پيشرفت هاي چشمگيري كه د رابطه با مسائل بهداشتي در دهه هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه بويژه در كشور ما، متاسفانه هنوز هم مسئله  بيماريهاي عفوني  نظير بيماريهاي روده اي و از جمله التور بطور كامل حل نشده است.

نقش عوامل محيطي نظير آب و فاضلاب ، مواد زائد جامد ، مواد غذايي  ، مسكن و ….. در اين مورد انكار ناپذير مي باشد. تامين آب سالم و كافي براي عموم مردم ، وجود شبكه هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب ، دفع بهداشتي مواد زائد جامد ، رعايت بهداشت مواد غذايي در مراحل مختلف تهيه ، نگهداري ، توليد ، توزيع و مصرف ،  رعايت بهداشت محيط و ارتقاي آگاهي ، نگرش و عملكرد عموم مردم نسبت به رعايت مسائل بهداشتي از مواردي است كه اگر تحقق يابد تا حد زيادي زمينه بروز و شيوع چنين بيماريهايي از بين خواهد رفت . لكن خواه ناخواه امروزه سيستم بهداشت و درمان كشور ما با چنين معضلي روبرو بوده و براي كنترل آن بايستي آمادگي لازم در واحدهاي بهداشتي و درماني ايجاد شود .

پکیج-تصفیه-فاضلاب-انسانی

گروه های صنعتی در کشور ایران با تکیه بر دانش داخلی و مهندسی معکوس در راستای اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب بیمارستانی و با اتکا به دانش روز توانسه اند بیش از چهار نوع دستگاه تصفیه فاضلاب را طراحی و اجرا کنند. دهها دستگاه از پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستانی در قالب طرح های پایلوت با موفقیت اجرا شده و هم اکنون خط تولید این پکیج های تصفیه فاضلابی در حال تولید میباشند .

لیست انواع پکیج های های تولید شده در ایران :

 1. پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی
 2. پکیج تصفیه فاضلاب انسانی
 3. پکیج تصفیه فاضلاب خانگی
 4. پکیج تصفیه فاضلاب گاوداری
 5. پکیج تصفیه فاضلاب آپارتمانی
 6. پکیج تصفیه فاضلاب فضای سبز
 7. پکیج تصفیه فاضلاب کارواش
 8. پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی
 9. پکیج تصفیه فاضلاب اروپایی + چینی
 10. پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی – پکیج تصفیه فاضلاب درمانگاهی
 11. پکیج تصفیه فاضلاب مناطق با سخت – پکیج تصفیه فاضلاب مشهد

مصارف پکیج های تصفیه فاضلاب :

 • تصفیه فاضلاب صنعتی
 • تصفیه آب های سنگین
 • تصفیه آب های سخت
 • تصفیه فاضلاب رستوران
 • تصفیه فاضلاب دستشویی
 • تصفیه فاضلاب فلاش تانک
 • تصفیه فاضلاب و پساب شهر
 • تصفیه خانه آب شهری
 • تصفیه فاضلاب خانه شهری
 • تصفیه فاضلاب شهری
 • تصفیه فاضلاب روستا
 • تصفیه فاضلاب مرغ داری ها
 • تصفیه فاضلاب لجنی