چربی گیر بهداشتی

چربی گیر بیولوژیکی چربی گیر بهداشتی FOG

سپتیک چربی گیر نوع جدید از چربی گیر های ایزوله صنعتی میباشد .

معلوم نیست اولین ارایه کننده چربی گیر های آلمانی بیولوژیکی و آنتی باکتریال بدون بو در ایران کدام شرکت میباشد  . بهر حال  این نوع چربی گیر ها دارای عملکرد شیمیایی و مکانیکی بوده و نسب به چربی گیر های مکانیکی , ثقلی دارای عملکرد بهتر و آنتی باکتریالی میباشد . ( چربی گیر صنعتی )

 

به دلیل حفظ نشت باکتری ها در محیط آشپزخانه که یک محیط استرلیزه باید باشد . از این چربی گیر ها بهره باید جست .

ویژگی های این چربی گیر به شرح زیر است :

  1. چربی گیری 100% بدون نشت چربی
  2. چربی گیری آنتی باکتریال بدون نشت آلودگی
  3. دوام بدنه و شستشوی آسان
  4. حذف بو و پاکیزگی هوای آشپزخانه
  5. هضم مواد قابل هضم در مخزن هضم
  6. قابلیت تعیین سطح چربی گیر
  7. سیستم دفع فاضلاب قلیایی

 

چربی گیر ایزوله و آنتی باکتریال صنایع صنعتی تنها چربی گیر های وارداتی از کشور آلمان با مجوز های لازمه میباشد .