انواع شیر فلکه

انواع شیر فلکه

 
فشارشکن فلنجدار- پرشر ولو(قیمت پرشرولو-فروش پرشرولو)

شیر فشارشکن

شیر کف فلزی

شیر اهرمی

شیر اهرمی تحت فشار

شیر فلکه سوپاپ دار

شیر فلکه دستی

شیر فلکه اتوماتیک – کنترلی

شیرفلکه کشویی

شیرفلکه پروانه ای

شیر فلکه توپی

شیرفلکه کشویی زبانه دار

شیرفلکه زبانه لاستیکی

سوپاپ فلنچدار

شیر تخلیه هوا

شیر یکطرفه صنعتی

شیر فلکه دیافراگمی

شیر فلکه بال ولو