سپتیک تانک و نحوه نصب سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک و نحوه نصب سپتیک تانک پلی اتیلن

دستور العمل نصب مخازن و سپتیک های پلی اتیلنی

سپتیک تانک سپتیک ها و مخازن پلی اتیلنی فراهم شده توسط گروه صنایع اروپایی یا ایرانی باید پس از بررسی وبدست آوردن اطلاعات  محل پروژه و با توجه به شرایط کار گذاری و حجم مخزن یا سپتیک  طراحی گردند. اهمیت این کار دراین است که داشتن اطلاعات کافی در مورد محل و شرایط دفن به طراح کمک میکند تا پروفیلی بهینه را برای پروژه مورد نظرطراحی و در نهایت از نظر مالی و جابجایی و حمل ، هزینه ها را تا حدود زیادی کاهش دهد.

تنوع پروفیل ها این امکان را به طراح میدهد تا برای شرایط سطحی و دفنی در پروژه های مختلف از پروفیل های مختلف وبهینه استفاده کند تا بار گذاری های مختلف روی مخزن و یا سپتیک را با درنظر گرفتن میزان حجم پر شده آن ها محاسبه و جواب لازمه را  دریافت کند.

سپتیک تانک
سپتیک تانک

دیگر اطلاعات راجع سپتیک تانک

شایان ذکر میباشد که این شرکت برای پروژه هایی که بر روی سطح کار میشوند از پروفیل های قدرتمند تری استفاده میکند تا پروژه هایی که در عمق کارمیشوند. دلیل اصلی این امر است که پروفیل های مورد استفاده درسطح باتوجه به پر شدن کامل مخزن باید به تنهایی قادر به تحمل وزن بسیار زیاد این سیالات باشند که در مقایسه با پروفیلهای که درپروژه های دفنی کارمیشوند و وزن سیال را تاحدود زیادی خاک های اطراف مخزن تحمل میکنند ، تفاوت وزن و قیمت بالایی را دارا هستند، بنا براین توصیه اکید شرکت برآن است تا حد ممکن پروژه ها رابه صورت دفنی انجام داد تا هم از نظر طراحی و هم از نظر اجرا دست شرکت بازتر باشد و بتواند دغدغه های مالی کارفرمایان را ارضا نماید.

انواع پروفیل های مورد استفاده در سپتیک تانک ومخازن پلی اتیلنی ( افقی و عمودی ) :

  1. پروفیل vw و یا پروفیل تک جداره.(برای مخازن وسپتیک های افقی سطحی و دفنی توصیه نمی شوند.)
  2. پروفیلsm  و یا پروفیل ساندویچی .(برای مخازن و سپتیک های سطحی و دفنی توصیه میشوند که عمدتا دارای وزن بالایی هستند.)
  3. پروفیل های sk  که از این پروفیل ها اصولا برای لوله گذاری در اعماق استفاده میشود، زیرا دارای ring –stiffness-(مقاومت حلقوی)-بالا و در نتیجه قدرت تحمل بارگذاری در اعماق را داراهستند.)
  4. نحوه نصب مخازن و سپتیک های دفنی :
  5. آماده سازی محل پروژه برای دفن سپتیک ، که این کار شامل خاک برداری به طول و عمق حد اکثر یک متربیشتراز طول و قطر سپتیک.
  6. ایجاد فونداسیون بتنی برای زیر سپتیک که این کار به دلیل هم تراز شدن قسمت های مختلف سپتیک انجام میگردد.در غیر این صورت باید میزان آب زیر زمینی در محل پروژه بررسی شود و در صورت نبود آب زیر زمینی میتوان خاک کف گود براداری را تا تراکم حدودا 90% کوبید و آماده کرد.شایان توجه است که در صورت انجام نشدن فونداسیون و یا کوبیدن کف ، امکان بالا آمدن یا پایین رفتن قسمت های مختلف مخزن به علت وجود آبهای زیر زمینی و در نهایت ایجاد لنگر خمشی و ترک خوردگی در جداره مخزن و یا شکستن اتصالات گردد.
  7. جایگذاری سپتیک بوسیله جراثقال دارای دکل بلند.
  8. انجام اتصالات و بررسی ورودی و خروجی ها و همچنین بررسی میزان ثقل صحیح ورودی و خروجی.
  9. خاکریزی و کوبیدن خاک اطراف سپتیک یا مخزن دفنی. باید توجه داشت که این کار به تقسیم صحیح بار گذاری به قسمت های مختلف سپتیک کمک میکند . نکته قابل توجه در این است که خاک یک دوم ابتدایی زیر سپتیک باید به دقت کوبیده شود و خاکریزی تا دفن کامل سپتیک ادامه پیداکند.
  10. بهره برداری.

 

نکته آخر در نصب سپتیک تانک

نکته قابل توجه دراین است که سپتیک و یا مخزن دفنی را نباید قبل از دفن کامل آن پر از سیال کرد زیرا همانطور که اشاره گردید پروفیل های استفاده شده در پروژه های دفنی در مقایسه با پروژه های سطحی از توانایی کمتری برای تحمل بار داخلی بر خوردار هستند و در نتیجه امکان ترک خوردگی و نشت در محل های اتصالات وجود دارد