دسته: آب شیرین کن

خودپرداز آب دستگاه فروش آب

خودپرداز آب دستگاه فروش آب

خودپرداز آب ( آب شیرین کن ) خودپرداز آب امروزه به دلیل کمبود آب در مناطق روستایی مورد توجه قرارگرفته است . این دستگاه برای ارایه آبی سالم به صورت پرداخت مستقیم و غیر مسقیم میتواند آب شرب یک روستایی کوچک را تامین نماید .همچنین این دستگاه متشکل از 3 […]

آب شیرین کن

آب شیرین کن

آب شیرین کن آب شیرین کن خانگی , آب شیرین کن صنعتی ارایه مشاوره جهت خرید آب شرین کن های صنعتی , آب شرین کن های خانگی ( آب شرین کن RO ) . با خروجی آب سبک با TDS های منطبق بر استاندارد های اروپا و آمریکا  .سیستم اسمز […]